Vizit karte

Vizit-karte (90x50mm ili 50x50mm) jednostrani kolor

50 komada – 540 dinara

100 komada – 680 dinara

200 komada – 1300 dinara

1000 komada – 2500 dinara

Doplata za plastifikaciju mat/sjaj – 300 dinara (50-500 komada), 600 dinara (500-1000 komada)

Vizit-karte (90x50mm ili 50x50mm) obostrani kolor

50 komada – 650 dinara

100 komada – 820 dinara

200 komada – 1600 dinara

1000 komada – 3200 dinara

Doplata za plastifikaciju mat/sjaj – 300 dinara (50-500 komada), 600 dinara (500-1000)