Reklamni blokovi

Promo poklon kome niko neće odoleti

Reklamni blok je jedan od najzastupljenijih i najviše upotrebljavanih promo proizvoda za koji možete da se odlučite. Prednost štampe reklamnog bloka u malim tiražima se ogleda u tome što bez velikog ulaganja možete da prenesete reklamnu poruku u okviru određene manifestacije ili poklonite svojim poslovnim partnerima i zaposlenima.

Reklamni blokovi se najčešće štampaju na ofsetnim hartijama gramature 80g do 100g, u jednoj ili više boja. Materijal koji se koristi za korice je najčešće kunstdruk gramature 300g koji se po potrebi plastificira mat ili sjajnom plastikom. Preporučeni broj listova je između 50 i 100. Spajanje listova se vrši lepljenjem (za blokove bez korica) ili metalnom spiralom.

Karakteristike:

♦ Izbor formata po želji

♦ Izbor debljine papira

♦ Crno-bela ili kolor štampa

♦ Povezivanje spiralom ili lepljenje

♦ Mat ili sjajna plastifikacija korica