Uputstva

Slanjem ispravne pripreme za štampu se otklanja mogućnost greške u štampi. U slučaju da imate bilo kakve nedoumice, slobodno nas kontaktirajte pre nego što pošaljete fajlove za štampu.

Format:

 Pre početka pripreme bitno je da definišete dimenzije, odnosno format papira na kome ćete raditi dizajn. Priprema za štampu se uvek radi u razmeri 1:1.

Za digitalnu štampu najčešće se koristi A format. Navešćemo neke od formata koji koriste u štampi:

SRA3 32×45 cm

A3 29,7 х 42,0 cm

А4   21,0 х 29,7 cm

А5   14,8 х 21,0 cm

А6   10,5 х 14,8 cm

 

Prepust, obrez ili bleed

Nakon podešavanja formata, potrebno je podesiti i prepust od minimalno 3mm sa svih strana. Van formata je potrebno staviti oznake za obrez koje se zovu cajtne (iz sve 4 boje).

Uvek imajte na umu da ako koristite pun format (npr. A4) i na to dodate po 3mm prepusta, Vaš dizajn će morati da se štampa iz većeg formata i na taj način će štampa biti skuplja. U takvim slučajevima je bolje smanjiti dizajn za onoliko koliko je potrebno da zajedno sa prepustom stane u pun format.

Kod publikacija sa više strana (knjige, brošure, časopisi, blokovi) nikad ne treba koristiti pun format. Ukoliko imate nedoumicu oko formata, slobodno nam se obratite.

 

Boje:

Računar slike čuva i prikazuje u RGB modelu (Red-Green-Blue). Za razliku od kompjuterskog prikaza, u štampi se koriste četiri boje, odnosno CMYK model (Cyan – Magenta – Yellow – BlacK). Zato je neophodno da sve slike budu prebačene u CMYK kolor model.

 

Slike:

Rezolucija slika i ostalih elemenata koji nisu u vektorima bi trebalo da ne bude manja od 300dpi. Poželjni formati su jpg i tiff.

Slike koje koristite u pripremi za štampu je potrebno pretvoriti u CMYK kolor model. U pretvaranju iz RGB-a u CMYK dolazi do odstupanja u koloritu, pa je nekada potrebno izvršiti i korekcije.

 

Tekst: 

Poželjno je da sav tekst bude pretvoren u krive kako ne bi došlo do gubitka nekih slova ili pomeranja pripreme.

Pripreme za štampu koje sadrže tekst nije poželjno raditi u Photoshopu jer je rasterizovan tekst lošiji od vektorskog, čak i u visokoj rezoluciji.

Ako je tekst u crnoj boji, obratite pažnju da bude podešen C=0, M=0, Y=0, K=100. Sitan tekst ne sme da bude iz više boja, a takođe nije preporučljivo koristiti sitan beli tekst na podlozi u boji.

 

Crne fleke

U slučaju kada se štampa velika površina u crnoj boji, štampa će ispasti bleda ukoliko koristite samo crnu boju. Kada imate površine u crnoj boji, crnoj dodajte i ostale boje, npr. C 50%, M 50%, Y 50%, K 100%. Zasićena crna se koristi samo za velike površine, a ne za tekst i manje objekte.

 

Slanje fajlova:

Fajlovi za štampu se najčešće šalju u PDF-u. Prilikom pravljenja PDF fajla, potrebno je čekirati sledeće parametre:

Adobe PDF preset: High Quality Print

Compatibility: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Compression: Color Images ZIP; Grayscale Images ZIP

Output: No Conversion i bez color profila ukoliko vam je fajl bio pripremljen u CMYK kolor modu

Ukoliko niste u mogućnosti da nam pošaljete fajlove u PDF formatu, možete nam ih dostaviti i kao EPS, TIFF ili JPG.

Word, Power Point i slični programi NISU PROGRAMI ZA PRIPREMU ZA ŠTAMPU i takvi fajlovi mogu znatno da utiču na kvalitet štampe, stoga nisu preporučljivi.