Digitalna štampa

Kolor štampa na Epson Workforce štampačima sa DURABrite® Ultra pigment ink (mastilo otporno na vodu)

Ova vrsta štampe pogodna je za cenovnike, ponude, uputstva za upotrebu, deklaracije, memorandume, knjige, reklamne blokove i druge publikacije  koje se štampaju na ofsetnim papirima.

komada A4 jednostrani kolor 4/0 obostrani kolor 4/4
50-100 10din 16 din
100-200 9 din 15
200-500 8
12 din
500-1000 7 din 11 din
preko 1000 6 din
10 din

* U cenu je uračunat papir 80g. Veće gramature se naplaćuju dodatno, maksimalna gramatura 300g.

 

Digitalna štampa na Xerox DC 240 (SRA3 format)

Ova vrsta štampe pogodna je za letke, brošure, plakate i koristi se u slučajevima kada  se štampa na premaznim papirima.

komada jednostrani kolor 4/0 obostrani kolor 4/4
1-25 70 din
130 din
26-50 60 din
100 din
51-100 50din
90 din
101-250 40 din
70 din
Preko 250 dajemo ponudu štampe na ofsetu

U cenu je uračunat mat kunstdruk 125g. Veće gramature se naplaćuju dodatno, maksimalna gramatura 300g.